за контакти
Адрес:
5770 гр.Луковит ПК1
ул.“Възраждане” №102,
вх.А, ап.3

Телефони:
тел./факс: ++359697/52273,
GSM++888295675

Email:
tetragon@abv.bg

Лице за контакти:
инж. Йордан Топкаров –
управител“Тетрагон” ООД е основано и регистрирано в Ловешки окръжен съд през 1996г. с цел обединяване на способностите на съдружниците за извършване на търговска дейност.


Дружеството се управлява от Йордан Топкаров с професия инженер-геодезист и стаж в Държавно предприятие за изграждане на железопътна инфраструктура – 15 години на позиция главен инженер и организатор на производството. Постоянно ангажирани по трудови договори в дружеството има инженер-проектант – компютърна обработка на инженерни решения; високо квалифициран специалист с опит в пряката организация и ръководство на дейностите по изграждане на железопътна инфраструктура в частта горно строене. Според потребностите личният състав от строителни работници достига около 30 души.

виж още
Основната дейност на дружеството е - изграждане, поддържане и ремонт на железен път, кранови пътища и съоръжения. Поддържаме в наличност специализиран материал за изграждане на около 500м железен път. Разполагаме с необходими инструменти малка ж.п.техника и транспортни средства за обезпечаване изграждането на около 500м железен път в рамките на 1 месец.

Имаме готовност и практика да извършваме строително-монтажни и ремонтни дейности и като подизпълнител както и добри контакти за обезпечаване на обектите с необходимите материали.

През последните пет години сме разкрили и дейност по проектиране, производство и монтаж на метални конструкции.

виж още