за контакти
Адрес:
5770 гр.Луковит ПК1
ул.“Възраждане” №102,
вх.А, ап.3

Телефони:
тел./факс: ++359697/52273,
GSM++888295675

Email:
tetragon@abv.bg

Лице за контакти:
инж. Йордан Топкаров –
управител


Име:

Телефон:

E-mail:

Съобщение: