за контакти
Адрес:
5770 гр.Луковит ПК1
ул.“Възраждане” №102,
вх.А, ап.3

Телефони:
тел./факс: ++359697/52273,
GSM++888295675

Email:
tetragon@abv.bg

Лице за контакти:
инж. Йордан Топкаров –
управител


“Тетрагон” ООД е основано и регистрирано в Ловешки окръжен съд през 1996г. с цел обединяване на способностите на съдружниците за извършване на търговска дейност.

Дружеството се управлява от Йордан Топкаров с професия инженер-геодезист и стаж в Държавно предприятие за изграждане на железопътна инфраструктура – 15 години на позиция главен инженер и организатор на производството.

Постоянно ангажирани по трудови договори в дружеството има инженер-проектант – компютърна обработка на инженерни решения; високо квалифициран специалист с опит в пряката организация и ръководство на дейностите по изграждане на железопътна инфраструктура в частта горно строене. Според потребностите личният състав от строителни работници достига около 30 души.
Дружеството разполага с офис в гр.Луковит находящ се на ул. “Възраждане” 102, бх.а, ап.3 и производствено-складова база на ул.”Йордан Йовков”3 в същия град.

Изпълнени обекти и доставки в областта на ж.п. инфраструктурата:

  • ж.п.разтоварище за течни горива на “Нефт и газ”АД гр.Плевен;
  • капитален ремонт индустриална ж.п.мрежа на циментов завод Златна Панега;
  • капитално строителство и ремонтна дейност индустриална ж.п.мрежа “Белоизворски цимент”;
  • капитален ремонт кранови пътища МЗ “Елисейна” , пристанища гр.Видин – 3бр.; “Спарки”АД гр.Русе;
  • доставка железопътни материали пристанище Бургас;
  • подновяване индустриален клон “Винербергер” АД;
  • технологичен железен път в керамичен завод “Винербергер”-2км.;